นิทาน...ที่เล่าขานโดย ศิษย์น้อยๆ แห่งมารียา

เป็นนิทานที่ คุณพ่อคุณแม่ ร่วมมือกับเจ้าตัวน้อย

ประดิษฐ์ประดอยเนื้อหาและภาพประกอบเป็นรูปเล่ม

และนำมาเล่าให้เพื่อนๆ รวมถึงคุณครูได้ฟังกันในห้องเรียน

คลิ๊กที่ภาพเพื่ออ่านนิทาน


@ 2007 Mariya Kindergarten . All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Designed by PERFECT CIRCLE LTD,PART.